สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับสมัครตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

28 มกราคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับสมัครตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามโทร.0-5394-1415 หรือ http://www.eqd.cmu.ac.th