กิจกรรมสร้างแนวกันไฟ ณ เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุยที่ 3 (น้ำตกแม่สา)

2 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิยูแสค ประเทศไทย อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สโมสรโรตารีในจังหวัดเชียงใหม่ และสโมสรโรตาแรคท์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างแนวกันไฟ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการป้องกันการเกิดไฟป่า อันเป็นที่มาของปัญหาหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยพลังจิตอาสากว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาโครงการ University Studies Abroad Consortium (USAC) Chiang Mai จากสหรัฐอเมริกาที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาสาสมัคร และเยาวชน เข้าร่วมสร้างแนวกันไฟ ณ เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุยที่ 3 (น้ำตกแม่สา) เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 
แกลลอรี่