นักวิจัย มช. รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

6 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

         ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ประเภทนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเข้ารับรางวัลในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 
แกลลอรี่