นิทรรศการผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้างครั้งที่ 2 "ช้างในวัฒนธรรมไทย"

13 มีนาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้างครั้งที่ 2 "ช้างในวัฒนธรรมไทย" จัดโดยคณะการสื่อสารมวลชน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมสหพันธ์ช้างไทย ภายในงานมีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายช้าง การเปิดประมูลภาพถ่ายการกุศลเพื่อการอนุรักษ์ช้าง และกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลต่างๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 โซนลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
 
แกลลอรี่