เชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ : “เดิน-เมือง-ต้นไม้-กฎหมาย” ในวันที่ 27 ก.พ. 62

25 กุมภาพันธ์ 2562

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เดิน-เมือง-ต้นไม้-กฎหมาย” ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียน LB1201 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มช. สอบถามข้อมูลเพิมเติม โทร 053-943595 หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/oJkLYj

จัดโดย
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คลองแม่ข่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เชียงใหม่ เขียว สวย หอม
ข้อมูลโดย : http://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31030