ถวายเครื่องสักการะ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่

20 เมษายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าสักการะสระเกล้าดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบทอดประเพณีที่ดีงาม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
แกลลอรี่