มช. จับมืออุทยานวิทย์ฯ ผลักดันข้าวก่ำล้านนาสายพันธุ์ใหม่ ยกระดับพันธุ์ข้าวท้องถิ่นไทยสู่เศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมครบวงจร

24 ธันวาคม 2561

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แม่ข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ) ผสาน ความร่วมมือคณะนักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งเสริมวิจัยพัฒนาข้าวก่ำล้านนา 3 สายพันธุ์ใหม่ ก่ำเจ้า มช. 107, ก่ำหอม มช. และก่ำดอยสะเก็ด ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภค พร้อมผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเพิ่มผ่านกระบวนการกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ UTD RF (Uniform Thermal Distribution of Radio Frequency) พร้อมโลโก้มาตรฐานรับรอง ยกระดับข้าวสายพันธุ์ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยครบวงจร ข้อมูลโดย : Science and Technology Park
แกลลอรี่