รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

23 กันยายน 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

     แบบ 1.1 และ 2.1 ฐานปริญญาโท ภาคปกติ
     (เรียนในวัน-เวลาราชการ)

     ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. - 9 ต.ค. 63

     สมัครเข้าศึกษา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php?p=101


     ดูรายละเอียดการรับสมัคร > https://cmu.to/EfRoM

     สอบถามเพิ่มเติม
     โทร 0 5394 2703 ต่อ 4
     อีเมล masscomm@cmu.ac.th
     เว็บไซต์ www.masscomm.cmu.ac.th
     facebook page: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่