สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ

5 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากรมนุษย์ ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท
จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง E090016 สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย 
หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในเวลา 16.30 น. 
สอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5394-1415  หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก