เปิดกิจกรรม Chiang Mai Bike and Run 2019

3 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม Chiang Mai Bike and Run 2019 เพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพ มีการรวมกิจกรรมทั้งการปั่นจักรยาน และการเดิน-วิ่ง โดยกิจกรรมปั่นจักรยาน จะใช้เส้นทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – ห้วยตึงเฒ่า – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมระยะทาง 28 กิโลเมตร และกิจกรรม เดิน–วิ่ง เพื่อสุขภาพ ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ณ อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
แกลลอรี่