คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป(โครงการพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้จากงานบริการสุขภาพสัตว์

28 มกราคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป(โครงการพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้จากงานบริการสุขภาพสัตว์ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามโทร.0-9394-8006 หรือ http://www.vet.cmu.ac.th/web/