คณะการสื่อสารมวลชน มช. เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

28 พฤษภาคม 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

1) อาจารย์ (ด้านสื่อสารการแสดง) วุฒิปริญญาเอก/โท หมดเขต 30 มิ.ย.63 https://bit.ly/2M4eDAR 

2) หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หมดเขต 12 มิ.ย.63 https://bit.ly/2XFiFoL 

3) พนักงานปฏิบัติงาน ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) หมดเขต 19 มิ.ย.63 https://bit.ly/2Mb5mXz 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 5394 2703 ต่อ 112
อีเมล masscomm@cmu.ac.th
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm/
เว็บไซต์ http://www.masscomm.cmu.ac.th

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

แกลลอรี่