ประกาศฉบับเพิ่มเติม!! แจ้งยกเลิกบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มช. แบบเก่าตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 62 เป็นต้นไป

18 มกราคม 2562

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศฉบับเพิ่มเติม!! แจ้งยกเลิกบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มช. แบบเก่าตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 62 เป็นต้นไป

.
**สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.scmc.cmu.ac.th/
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/korsormorchor/photos/a.931674270311848/1618000435012558/?type=3&theater