ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 2 อัตรา

12 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
  2. มีประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการหรืองานวิจัยร่วมกับภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  3. มีความยืดหยุ่นสูงในการทำงาน ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย คล่องแคล่ว มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ 
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดี 
  5. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 
  6. มีประสบการณ์ หรือมีความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
  7. มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.fin.cmu.ac.th/fin-job.php