โครงการโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 CMU FIRST MEET 2020

23 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 CMU FIRST MEET 2020 ซึ่งจัดโดยชมรมกลาง สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้รู้จักกับชมรมต่างๆ สำหรับการกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ ที่มีความสนใจและชื่นชอบในสิ่งที่ตัวเองถนัด ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในชมรมเสริมหลักสูตรและกีฬา ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละชมรม และมีการแสดงจากสมาชิกชมรมต่างๆ พร้อมทั้งการรับสมัครสมาชิกนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชมรมเสริมหลักสูตรและกีฬา ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศิจกายน 2563 
แกลลอรี่