ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนานักศึกษา มข. มอ. มช. 3 พลัง สร้างคนดี เพื่อแผ่นดิน

1 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนานักศึกษา มข. มอ. มช. “3 พลัง สร้างคนดี เพื่อแผ่นดิน” โดยมีอัจฉรา ศรีพลากิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
 
แกลลอรี่