คณะนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

21 กุมภาพันธ์ 2562

คณะนิติศาสตร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง E320031, E320033 และ E320035 คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31020

 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารและธุรการ คณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 053-942910-11