คณะรัฐศาสตร์ฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

14 กุมภาพันธ์ 2562

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 

1. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (E330043) สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง
  • สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2562
  • สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download ใบสมัครได้ที่  http://www.pol.cmu.ac.th/news/recruitment/1265.html

2. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (E330005) สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ
  • สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562
  • สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.pol.cmu.ac.th/news/recruitment/1266.html


โทรสอบถามรายละเอียด หน่วยบริหารงานบุคคล : 05394 2960