การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

18 พฤศจิกายน 2562

คณะการสื่อสารมวลชน

ดูข้อมูลได้ที่ http://www.masscomm.cmu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 5394 2703 ต่อ 197
อีเมล masscomm@cmu.ac.th
Inbox : https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm

แกลลอรี่