ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พุทธศาสนาในสมัยเมจิ”

25 มกราคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พุทธศาสนาในสมัยเมจิ” (Buddhism in Meiji Period) โดย Professor Makio Takemura อธิการบดีของ Toyo University ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง โทร. 08-5037-0298
แกลลอรี่