ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ รองศาสตราจารย์ฤทธิ์ ศิริมาตย์ อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์

3 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพ รองศาสตราจารย์ฤทธิ์ ศิริมาตย์ อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นบิดาของ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธี ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
แกลลอรี่