ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาตกแต่งปรับปรุงอาคารสำนักงานวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/4/2567 10:41:53 น.