ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ถุงบรรจุอาหารที่ให้ทางสายยาง,Gravity extension set with dripchamber) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
27/1/2566 16:28:49
AUC
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ปั้มลม 3 เครื่อง
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะแพทยศาสตร์
27/1/2566 16:28:46
AUC
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด รายการครุภัณฑ์เก่า ชำรุด จำนวน 6 รายการ (เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล)
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะแพทยศาสตร์
27/1/2566 16:28:43
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงพื้นยางสนามบาสเกตบอล อาคารพลศึกษา 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
27/1/2566 16:22:33
ANN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเทคนิคการแพทย์
27/1/2566 16:21:15
WIN
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอลอีดีทีวี จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
27/1/2566 16:11:07
ANN
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
27/1/2566 15:18:25
SUM
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แบบ สขร.1)
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
27/1/2566 15:13:16
AWP
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะวิศวกรรมศาสตร์
27/1/2566 15:12:45
PRI
ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการจัดจ้างปรับปรุงห้อง Ez Media Studio อาคาร A ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
27/1/2566 15:06:02
TOR
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง Ez Media Studio อาคาร A ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
27/1/2566 15:05:57
AWP
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาสที่4/2565
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
27/1/2566 13:26:00
AWP
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาสที่3/2565
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
27/1/2566 13:05:17
AWP
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาสที่2/2565
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
27/1/2566 12:41:03
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 209636 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
27/1/2566 12:40:15
AWP
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
27/1/2566 12:19:17
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 209564 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
27/1/2566 12:18:57
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 868245 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
27/1/2566 11:51:17
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 868284 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
27/1/2566 11:51:10
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 804354 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
27/1/2566 11:51:05
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 689020 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
27/1/2566 11:50:38
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 569056 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
27/1/2566 11:50:35
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 1039293 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
27/1/2566 11:50:23
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
27/1/2566 11:50:21
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
27/1/2566 11:50:19
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
27/1/2566 11:50:17
WIN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเกษตรศาสตร์
27/1/2566 10:25:23
PRI
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงอาคารเอื้องคำ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเกษตรศาสตร์
27/1/2566 10:24:25
TOR
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคา งานปรับปรุงอาคารเอื้องคำ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะเกษตรศาสตร์
27/1/2566 10:24:17
ANN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเอื้องคำ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเกษตรศาสตร์
27/1/2566 10:24:09
Now viewing : 1 of 1334