ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
PRI
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบปรับอากาศเพื่อสุขภาวะที่ดีภายในห้องการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
26/6/2565 15:57:05
WIN
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้แบบล้อเลื่อนมีท้าวแขน จำนวน 61 ตัว
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
25/6/2565 12:36:25
WIN
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานขาเหล็ก ขนาด 1400WX600DX750H mm. พร้อมถาดคีย์บอร์ด จำนวน 39 ชุด
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
25/6/2565 12:36:21
WIN
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ล้อเลื่อน ขนาด 597HX578DX293W mm. จำนวน 39 ตู้
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
25/6/2565 12:36:14
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
24/6/2565 19:50:52
PRI
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 8 เครื่อง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
24/6/2565 14:14:10
PRI
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 10 เครื่อง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
24/6/2565 14:14:04
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัยพื้นที่ศุนย์ส่งเวริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
24/6/2565 14:01:18
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
24/6/2565 14:01:13
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องช่วยผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกสันหลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถียี่ห้อ Medtronic รุ่น StealthStation S7 S/N N06323952 จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/6/2565 13:54:23
PRI
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ล้อเลื่อน จำนวน 39 ตู้
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
24/6/2565 12:55:33
PRI
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานขาเหล็ก ขนาด 1400WX600DX750H พร้อมถาดคีย์บอร์ด จำนวน 39 ตู้
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
24/6/2565 12:55:29
PRI
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานขาเหล็กกล่องสี่เหลื่ยม จำนวน 338 ตู้
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
24/6/2565 12:55:25
PRI
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้แบบล้อเลื่อนมีท้าวแขน จำนวน 61 ตัว
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
24/6/2565 12:55:21
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อ (Detection kit) ด้วยวิธี Immuno-histochemistry จำนวน 15,000 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
23/6/2565 18:00:13
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
23/6/2565 18:00:07
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
23/6/2565 18:00:02
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 33 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
23/6/2565 17:59:56
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
23/6/2565 17:59:51
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 14 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
23/6/2565 17:59:48
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Microtome Blade Disposable 50 pcs/box จำนวน 290 box โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
23/6/2565 17:59:44
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Micro Slide Glass รุ่น Matsunami Platinum Pro ขนาด 76x26 mm. (100 pcs./box) จำนวน 512 box โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
23/6/2565 17:59:39
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
23/6/2565 15:38:56
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
23/6/2565 15:38:51
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
23/6/2565 15:38:48
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
23/6/2565 15:38:44
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
23/6/2565 15:38:38
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจ PT, APTT จำนวน 60,000 test
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
23/6/2565 15:38:34
PRI
ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนาระบบ CAMT Metaverseด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
23/6/2565 15:37:02
TOR
ประกาศร่างTORจ้างเหมาพัฒนาระบบ CAMT Metaverseด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
23/6/2565 15:36:57
Now viewing : 1 of 1175