วิจัย นวัตกรรม และผลงานเด่น

ข่าวรอบรั้วมช.

เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และนักศึกษาเก่า มช. ร่วมกิจกรรม เดิน...
SDGs:
3
8 กรกฎาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
อว.แฟร์ : SCI Power for Future Thailand 22-28 กรกฎาคม 2567
8 กรกฎาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และพิธีถวายเทียนพรรษา มช.
4 กรกฎาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ประกาศสำคัญเตือนภัยมิจฉาชีพ
3 กรกฎาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มช. รับทุนการศึกษา "กองทุนสมเด็...
15 กรกฎาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เชิญชมการแสดงขับร้องประสานเสียง โดย วง CMU Choir "มช.รำลึก ...
15 กรกฎาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วารสาร

“มช.วันนี้” ฉบับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ และต้อนรับเปิดเทอม ...
14 มิถุนายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.01/2566
20 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 - 2566
2 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วีดิทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม

โดยดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ที่ยึดหลักสานต่อเรื่องเดิม ริเริ่มเรื่องใหม่ สร้างเสริมความไว้ใจ ระวังภัยทุกฝีก้าว ส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม การบูรณาการงานจากส่วนงานต่าง ๆ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs