ข่าวรอบรั้วมช.

งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10
9 สิงหาคม 2565
คณะเกษตรศาสตร์
Smart Accessibility เพื่อการเข้าถึงหนังสืออย่างไร้ขีดจำกัด
10 สิงหาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Natural Resources & Indigenous Peoples
SDGs:
10 สิงหาคม 2565
คณะสังคมศาสตร์
STeP เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ...
SDGs:
3 9 10 17
10 สิงหาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มช.พัฒนากัญชงพันธุ์ไทย ลุยวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ ต่อ...
SDGs:
9 17
9 สิงหาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. รุดหน้า จับมือ กฟผ. แม่เมาะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเสริมศ...
SDGs:
3 8 9 10
9 สิงหาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
The ASEAN Travelling Project 2022 - Grants Award Ceremony an...
SDGs:
8 11 12 17
9 สิงหาคม 2565
คณะสังคมศาสตร์

วารสาร

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 74
1 สิงหาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทองกวาว ปีที่ 24 ฉบับที่ 1
18 กรกฎาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารสาร มช. วันนี้ ประจำปีการศึกษา 2565
13 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.01/2565
9 พฤษภาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs Chiang Mai University 2021
28 มีนาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 32
9 สิงหาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 31
2 สิงหาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 30
27 กรกฎาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วีดิทัศน์

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน