ข่าวรอบรั้วมช.

เชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “...
1 กรกฎาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
FoodPrompt มช. ผนึกพลัง คว้ารางวัลชนะเลิศ Youth in Charge, A...
SDGs:
3 9 12
1 กรกฎาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ริดสีดวงทวาร รักษาได้ ไม่เจ็บ
1 กรกฎาคม 2565
คณะแพทยศาสตร์
รางวัลบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด เพื่อยกย่องเชิดชูแ...
1 กรกฎาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ RAINBOW’s WORLS
SDGs:
5
30 มิถุนายน 2565
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วารสาร

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 73
21 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารสาร มช. วันนี้ ประจำปีการศึกษา 2565
13 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.01/2565
9 พฤษภาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs Chiang Mai University 2021
28 มีนาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 26
27 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 25
20 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 24
13 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 23
7 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วีดิทัศน์

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน