วิจัย นวัตกรรม และผลงานเด่น

ข่าวรอบรั้วมช.

สารแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ จากอธิการบดี มช.
17 มิถุนายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ย้ำเตือนกันอีกครั้ง! 1 กรกฎาคม 2567 จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับบริ...
14 มิถุนายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช.จะดำเนินการปรับลดขนาดพื้นที่ OneDrive ภายใต้ CMU Account ...
29 พฤษภาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โปรดระวัง ! เตือนภัยมิจฉาชีพ มช.ไม่มีนโยบายติดต่อไปยังข้าราช...
20 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
STeP มช. พาตัวแทนอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ คว้ารางวั...
17 มิถุนายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วารสาร

“มช.วันนี้” ฉบับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ และต้อนรับเปิดเทอม ...
14 มิถุนายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ทองกวาว ฉบับพิเศษ
28 มกราคม 2567
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.01/2566
20 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 - 2566
2 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วีดิทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม

โดยดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ที่ยึดหลักสานต่อเรื่องเดิม ริเริ่มเรื่องใหม่ สร้างเสริมความไว้ใจ ระวังภัยทุกฝีก้าว ส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม การบูรณาการงานจากส่วนงานต่าง ๆ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs