โครงการฝึกการอบรม SDGs Workshop : Future Proofing Your Organization
SDGs:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 พฤษภาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สร้างภาพอนาคตให้ชัดขึ้นด้วยหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย กับโครงการ "Gifted School 2023" จาก CAMT มช.
SDGs:
4
22 พฤษภาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับผู้แทนจาก Beijing Foreign Studies University (BFSU)
SDGs:
4 17
8 พฤษภาคม 2566
คณะสังคมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2
SDGs:
4
31 มีนาคม 2566
สำนักทะเบียนและประมวลผล
พิธีมอบทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2565
SDGs:
1 2 3 4 17
28 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 11