Read more..

มช. อันดับที่ 280 ของโลก ในด้านชื่อเสียงทางวิชาการ จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2021
11 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ติดอันดับ 301-350 ของ Times Higher Education Asia University Rankings 2020
4 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ว่าที่นายช่างช้างเหล็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
2 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

บุคลากร มช. รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
16 เมษายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562
12 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ติดอันดับโลกจำนวน 9 สาขา ของ QS World University Rankings by Subject 2020
4 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 8