Read more..

ศูนย์บูรณะช่องปากและใบหน้า
15 กุมภาพันธ์ 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์

Read more..

นศ.รังสีเทคนิค รับรางวัล Best poster presentation award
15 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาจีน มช. ชนะประกวดร้องเพลงในเทศกาลตรุษจีน
11 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. อันดับที่ 3 ของประเทศ จากการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก
6 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักวิจัย มช. รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
6 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อาจารย์ มช. รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น
5 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักวิจัย มช. ได้รับ 6 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562
4 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น มช. ปี 61
2 กุมภาพันธ์ 2562
คณะการสื่อสารมวลชน

Read more..

นศ. CAMT ชนะเลิศนักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นภาคเหนือ
30 มกราคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาแมสคอม มช. ชนะเลิศประกวดสื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย
29 มกราคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ 5 รางวัลการนำเสนอทางวิชาการ
29 มกราคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. มอบรางวัลช้างทองคำ และโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
22 มกราคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
22 มกราคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 2