ถ้าอยากกำจัดฟางข้าว แบบไม่ต้องเผา แถมยังได้เงินอีกด้วย เราจะทำอย่างไร
SDGs:
1 8 9 10 11 17
11 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
‘ก่ำเจ้า มช.107’ ข้าวพันธุ์ใหม่ ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง
SDGs:
1 2 8 10 11 12 17
11 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Lanna Rice Research Center ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ภายใต้โครงการ Mae Hia Smart BCG Model
SDGs:
1 2 8 9 11 12 17
11 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานช่าง ด้านเทคนิคระบบไฟฟ้า
SDGs:
8
10 เมษายน 2567
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
CAMT ร่วม MOU คณะเกษตรศาสตร์ มช. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยูนนาน
SDGs:
8 11 12 17
28 มีนาคม 2567
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
"ปะอ้ายคูเผ่ 4" และ "ข้าวฮ้าว 2"
SDGs:
8 12 17
25 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
CAMT ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกับบริษัท THINKology Solutions ฮังการี
SDGs:
8 17
21 มีนาคม 2567
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

End of content

Now viewing : 1 of 17