กิจกรรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ HACKATHON 44HRS Cross Border E-Commerce
SDGs:
8 9 17
3 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเมืองภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 7 (Real Engineer CMU)
SDGs:
8 9 11 12 17
2 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 11