โครงการฝึกการอบรม SDGs Workshop : Future Proofing Your Organization
SDGs:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 พฤษภาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การเสวนาและนิทรรศการ “เปิงใจ เก่าใหม่ สล่าศิลป์ล้านนา”
SDGs:
3 8 9 12 17
19 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการ The 18th Neurologic and Cardiac Electrophysiology Symposium (NCES)
SDGs:
3 12 17
10 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เปิดงาน Accounting & Finance Day - Live Acceleration Program
SDGs:
8 9 12 17
2 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนงานวิจัย 2: ต่อยอดร่วมมือ NAU-MSU-CMU
SDGs:
9 12 13 17
2 มีนาคม 2566
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แลกเปลี่ยนด้านงานวิจัย : มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ วิทยาเขต Baoshan
SDGs:
3 7 9 12 13 17
1 มีนาคม 2566
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง
SDGs:
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17
24 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
MoU CMU ร่วมกับ TGO และอุตสาหกรรม 8 แห่งใน EEC
SDGs:
7 9 12 13 17
24 กุมภาพันธ์ 2566
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มช. ร่วมพัฒนาผงจิ้งหรีด โปรตีนสูง พร้อมยกระดับสินค้าเกษตรไทย สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน
SDGs:
1 3 8 9 12 17
23 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 7