ต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
SDGs:
3 9 12 17
27 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การจัดการบรรยายในหัวข้อ CMU HPC ERAWAN การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการวิจัย
SDGs:
3 9 11 12 13 17
28 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับผู้บริหารจาก Gyeongsang National University สาธารณรัฐเกาหลี
SDGs:
9 11 12 13 17
21 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
SDGs:
3 6 7 9 11 12 13 15 17
19 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
คนไทยมีดีเฟสติวัล 2022 เที่ยว ชม ช๊อป
SDGs:
1 2 3 4 8 9 10 11 12 17
16 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการจัดตั้งศูนย์ Glycemic Index (GI) Center
SDGs:
3 9 12 17
16 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สัมมนาพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ Chiang Mai Digital Transformation ธุรกรรม ทำอย่างเหนือ
SDGs:
3 8 9 11 12 17
14 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมวิชาการนานาชาติ "Cultivating the Humanities and Social Sciences and Supporting Under-represented Scholars of Asia"
SDGs:
1 2 3 5 9 10 11 12 16 17
8 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Lanna Essence Workshop (ปีที่ 2) นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์รุ่นใหม่ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่
SDGs:
3 9 12 17
6 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งาน GREEN YOUR FOOD FESTIVAL เทศกาลทวงคืนพื้นที่สีเขียวบนโต๊ะอาหาร
SDGs:
1 2 3 4 8 9 11 12 17
5 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีเปิดงาน เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2022
SDGs:
3 8 9 11 12 17
3 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เปิดนิทรรศการ Koyori Project 2022
SDGs:
3 8 9 11 12 17
3 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ASEAN TRAVELLING PROJECT 2022 (2)
SDGs:
4 8 11 12 17
22 พฤศจิกายน 2565
คณะสังคมศาสตร์
ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ SCMC และ EDRI CMU
SDGs:
3 6 7 9 11 12 13 15 17
17 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 6