ได้เวลาแล้ว!!! ในช่วงสถานการณ์หมอกควัน ถึงเวลา สวมใส่หน้ากากที่ถูกต้อง ป้องกันฝุ่น PM2.5
SDGs:
13
28 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ยังจำได้มั้ย กับหน่วยกำจัดหมอกควันเคลื่อนที่
SDGs:
3 9 11 13 17
27 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
SDGs:
20 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวัดอนุภาคจากพื้นสู่อวกาศและผลกระทบของสภาพอวกาศ
SDGs:
9 13 17
16 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
รับมอบเงินในโครงการสร้างห้องปลอดฝุ่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดเชียงใหม่
SDGs:
3 9 13 17
9 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมนานาชาติด้านอาหารและวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 2024
SDGs:
3 8 9 12 13 14 15 17
8 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
นักวิจัยไทยเริ่มปฏิบัติการตามแผนในทวีปแอนตาร์กติกาแล้ว
SDGs:
9 13 17
5 มกราคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ครบรอบ 60 ปี มช. พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 ของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
SDGs:
7 9 11 13
3 มกราคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน ผ่านการรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
SDGs:
7 13 15
3 มกราคม 2567
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
รับมอบระบบ SCG Active Air Quality ห้องปลอดฝุ่นและระบบเติมอากาศสะอาด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
SDGs:
3 9 11 13 17
27 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ศูนย์ CBG ประจวบคีรีขันธ์ มช. รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2023
SDGs:
7 9 11 13
21 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานสัมมนาทางวิชาการ The 29th Tri-U International Joint Seminar & Symposium “The Future of Environmental Sustainability and Innovation in Agriculture”
SDGs:
1 2 3 8 9 12 13 14 15 17
21 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 9