Pol Sci Volunteer สนับสนุนโครงการหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) พื้นที่ มช. ลำพูน
SDGs:
13
31 พฤษภาคม 2567
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด มอบเงินติดตั้งห้องปลอดฝุ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
SDGs:
3 9 11 13 17
29 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
SDGs:
3 7 9 11 12 13 15 17
23 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กลุ่มเซ็นทรัลมอบเงินสนับสนุนสร้างห้องปลอดฝุ่น
SDGs:
3 7 9 11 13 17
20 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมมอบอุปกรณ์ "ช้างไฟ" จำนวน 128 เครื่อง แก่จังหวัดเชียงใหม่
SDGs:
11 13 17
29 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
“แมงกะไซ แจ้งภัยฝุ่น”
SDGs:
9 13 17
27 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มอเตอร์ไซค์ แจ้งภัยฝุ่น DustBoy E-motorbike
SDGs:
3 9 13 17
25 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อมลพิษอากาศ และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล
SDGs:
7 9 11 13
21 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช.พัฒนาเครื่องวัดฝุ่นพิษติดมอเตอร์ไซค์
SDGs:
9 13
21 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สิงห์อาสา จับมือ คณะทำงานฯ ม.เชียงใหม่ ลุยแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน
SDGs:
3 9 10 11 13 17
20 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 10