พิธีปิดและมอบรางวัลในการแข่งขัน ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4
SDGs:
13 พฤษภาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานพลังงานทดแทน
SDGs:
7 13 17
9 พฤษภาคม 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
AQUADAPT-Mekong Project Final Technical Report
SDGs:
9 12 13 17
6 พฤษภาคม 2565
คณะสังคมศาสตร์
Virtual air quality workshop to educate stakeholders about air quality monitoring in Thailand, Laos and Vietnam
SDGs:
13 17
22 เมษายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
MASQURAX FOR FIREFIGHTER (New Model) นวัตกรรมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ความดันบวก เพื่ออาสาดับไฟป่า
SDGs:
3 7 9 13
18 เมษายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Call for Papers: Disruption, Challenges and Resilience in Contemporary Southeast Asia
SDGs:
30 มีนาคม 2565
คณะสังคมศาสตร์
ต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
SDGs:
1 2 3 9 13 17
28 มีนาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สลาย “มลพิษหมอกควัน” ด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน
SDGs:
1 3 6 7 8 9 11 13 15 17
15 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมเครือข่ายความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ Asian Sustainable Campus Network (ASCN)
SDGs:
6 7 13 17
24 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 2