ไวรัส "RSV" ไวรัสร้ายใกล้ตัวลูกน้อย
26 กันยายน 2565
คณะแพทยศาสตร์
เปิดให้บริการแล้ว ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
SDGs:
3
13 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มะเร็งปากมดลูก รู้เร็ว รักษาได้
5 กันยายน 2565
คณะแพทยศาสตร์
วิธีป้องกันโรคที่มาหลังน้ำท่วม
23 สิงหาคม 2565
คณะแพทยศาสตร์
คลินิกทันตกรรมพฤฒพลัง
SDGs:
3
18 สิงหาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
รู้ก่อนใช้ ไม่ประมาท ยุคกัญชาเสรี
SDGs:
3
15 สิงหาคม 2565
คณะแพทยศาสตร์
CMU Minds-CMU Mental Health Center รวมหน่วยบริการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช.
SDGs:
3
14 สิงหาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็ก และวัยรุ่นเสพกัญชาการเสพ
2 สิงหาคม 2565
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

End of content

Now viewing : 1 of 16