Read more..

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก Mandalay University of Foreign Languages
17 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง โคมลอย ในมิติวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
17 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการสัมมนาเรื่อง Professional HR 4.0 ยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นนักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ
17 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ปรึกษาหารือสนับสนุนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนเหมียนหยาง เซียนเฟิงลู่ สิรินธร
16 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา
16 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเปิดงาน The 2nd Executive Committee of Chengdu International Sister Cities Higher Education
15 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เยี่ยมเยือน Ningxia University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
14 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เยี่ยมเยือน North Minzu University (NMU) และร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
14 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562
14 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ครบรอบ 52 ปี
11 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปี 2562 เรื่อง “ปลดล็อคอุดมศึกษา”
10 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือพิเศษของ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รับมอบทุน The Murata Science Foundation Research Grant Ceremony 2019
9 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งานแถลงข่าวโครงการ “วิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน 2563 ครั้งที่ 5
8 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
8 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อสุทศ ชีวะวัฒน์
7 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

วันสถาบันขงจื่อประจำปี 2562
7 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การประชุม ผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการอบรมเรื่อง การฟ้องคดีปกครองสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2
6 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – มอ. – มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 5
4 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 21