ต้อนรับผู้บริหารจาก Wenzhou Medical University, PR. China
28 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
รับมอบทุนการศึกษาจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SDGs:
1 2 3 17
28 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีเปิดศูนย์สุขภาพพร้อมกาดฝรั่ง-หางดง
SDGs:
3 11 17
28 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณธนาวิชญ์ ตนานุวัฒน์
27 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับผู้บริหารจาก Cultural and Education Attache, U.S. Embassy Bangkok
26 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
SDGs:
17
26 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
รับมอบทุนวิจัยจาก The Murata Science Foundation (MSF) ประจำปี 2566
26 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมงานฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
25 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณประพันธ์ สุจริตพานิช
24 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 2/2566
SDGs:
1 2 3 10 17
24 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566
SDGs:
17
24 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดำรง ภาวิไล
23 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงงานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 Mahidol Project 2023
SDGs:
3 17
23 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชชายา เจ้าดารารัศมีครบรอบ 150 ปี
SDGs:
17
23 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 102