Read more..

การอบรม เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมถวายเทียนพรรษาและปลูกป่า ณ วัดพระธาตุดอยกู่ ศรีวิชัย
8 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
8 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563
5 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2563
5 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563
5 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ห่วงใยสุขภาพ มอบหน้ากากอนามัย MASK 4 ALL สำหรับป้องกันไวรัส COVID-19 ให้กับนักศึกษา
3 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ คุณสุขนิจ จันทนาสกุล
2 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่งานวิชาการรับใช้สังคม
1 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563
30 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

Webinar “ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ”
29 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563
26 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณนารีรัตน์ จันทรมังกร
26 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร มอบชุดนักศึกษาให้แก่นักศึกษาทุน มช.
26 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

Webinar “การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563”
25 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับอธิบดีกรมยุโรป และคณะ
25 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งานแถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ
25 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณแม่สมพร สิทธิสมบัติ
25 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ลงนามร่วม University of Medicine 2, Yangon พัฒนาวิชาการ
22 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
22 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 36