ออกร้านแสดงผลงาน จำหน่าย สินค้าและผลิตภัณฑ์ โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
SDGs:
1 2 3 8 11 12 17
24 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
22 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ “The International Network for Sensor and Timing Applications in Quantum Technologies (INSTA-QT) Workshop”
SDGs:
1 2 3 4 6 7 9 11 12 13 14 15 17
22 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
22 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมที่พักปี 2565
SDGs:
3 6 7 9 11 12 13 17
22 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
SDGs:
17
22 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
รับมอบน้ำดื่มจากสโมสรโรตารีสารภี ภาค 3360 โรตารีสากล
SDGs:
3 12 17
21 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับคณะจากหน่วยงานแคมปัสฟรานส์ (Campus France) สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
SDGs:
4 17
21 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มอบช่อดอกไม้ แด่ผู้บริหารครบวาระ
21 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช.ลงนามความร่วมมือใน MoU กับ Eberswalde University for Sustainable Development, Germany
20 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมพิธีถวายอาลัยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร
19 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
รับมอบเงินสมทบ กองทุน ธีระ-จริยา- ธีรยา วิสิทธิ์พานิช
19 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565
19 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
17 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีมุทิตาจิต บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุงานประจำปี 2565
17 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา "ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2565
16 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาจาก Saga University
SDGs:
17
15 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 75