การสัมมนา “2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence”
SDGs:
9 17
3 พฤษภาคม 2567
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กว่าจะมาเป็น "Super Teak" EP.1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นสัก
SDGs:
9 11 15
3 พฤษภาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด มอบเงินติดตั้งห้องปลอดฝุ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
SDGs:
3 9 11 13 17
29 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
CAMT มช. จัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ “CAMT ROBOTICS CREATOR 2024”
SDGs:
4 9
29 เมษายน 2567
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก South China University of Technology (SCUT)
SDGs:
9 11 17
27 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
อาจารย์คณะทันตแพทย์ มช. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Medal ในงาน the 49th International Exhibition of Inventions Geneva
SDGs:
9 17
25 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานสัมมนาฯ วิชาการระดับนานาชาติ “CMU-UT Symposium on Urban Engineering and Informatics 2024”
SDGs:
9 17
24 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
SDGs:
3 7 9 11 12 13 15 17
23 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
SDGs:
9 17
23 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ “มะเขือเทศต้านทานโรคเหี่ยวเขียว” Tomatoes Resistant to Bacterial Wilt
SDGs:
1 9 12 17
22 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กลุ่มเซ็นทรัลมอบเงินสนับสนุนสร้างห้องปลอดฝุ่น
SDGs:
3 7 9 11 13 17
20 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ถ้าอยากกำจัดฟางข้าว แบบไม่ต้องเผา แถมยังได้เงินอีกด้วย เราจะทำอย่างไร
SDGs:
1 8 9 10 11 17
11 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Lanna Rice Research Center ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ภายใต้โครงการ Mae Hia Smart BCG Model
SDGs:
1 2 8 9 11 12 17
11 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร Creative Lanna Selected (Knowledge Center)
SDGs:
3 9 11 17
4 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 25