การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนการเปลี่ยนแผนการลงทุน
SDGs:
9
31 พฤษภาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการฝึกการอบรม SDGs Workshop : Future Proofing Your Organization
SDGs:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 พฤษภาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เปิดอาคารศูนย์สุขภาพ สัตว์เลี้ยง (Pet Wellness Center, CMU)
SDGs:
3 9 17
23 พฤษภาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. พัฒนา“FoodPrompt” ช่วยสร้างมื้ออาหาร ตอบโจทย์ผู้ประสบปัญหาทุพโภชนาการอย่างครบวงจร
SDGs:
3 9
22 พฤษภาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
SDGs:
9 17
7 เมษายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
SDGs:
3 9 17
3 เมษายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 16