ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านงานอาคารสถานที่จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
SDGs:
3 7 9 11 12 13 17
1 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Negative carbon parking "U-Parking" ลานจอดรถรักษ์โลกแห่งแรกของประเทศไทย ที่ UNISERV มช.
SDGs:
8 9 11 17
1 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยพะเยา
SDGs:
3 6 7 9 11 12 17
29 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
SDGs:
9 17
28 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ยังจำได้มั้ย กับหน่วยกำจัดหมอกควันเคลื่อนที่
SDGs:
3 9 11 13 17
27 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. พัฒนาการผลิตอาหารสัตว์ โดยใช้ “แมลงทหารเสือ” แหล่งโปรตีนอนาคต
SDGs:
9 11 17
23 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
แถลงข่าวการเปิดตัวแพลตฟอร์มล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Platform)
SDGs:
1 2 3 8 9 11 12 17
22 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
SDGs:
9 17
20 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวัดอนุภาคจากพื้นสู่อวกาศและผลกระทบของสภาพอวกาศ
SDGs:
9 13 17
16 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีลงเสาเอก เสาโท สถานีไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งที่ 2
SDGs:
9 11
15 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
รับมอบเงินในโครงการสร้างห้องปลอดฝุ่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดเชียงใหม่
SDGs:
3 9 13 17
9 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมนานาชาติด้านอาหารและวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 2024
SDGs:
3 8 9 12 13 14 15 17
8 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
อาจารย์ นักวิจัย มช. คว้า 7 รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567
SDGs:
4 9 11 17
6 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งาน “วันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors Day 2024
SDGs:
3 6 8 9 11 12 17
2 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 23