พิธีมอบรางวัลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566
SDGs:
17
25 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
STeP มัดรวมสิ่งสุดยอดที่เกิดขึ้นในปี 2022
SDGs:
9 17
5 มกราคม 2566
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มช. ชูนโยบายแผน 13 มุ่งสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม
29 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
6 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
อาจารย์ มช. ได้รับรางวัล TTF Award ประจำปี 2564-2565 (Toyota Thailand Foundation Award 2021-2022)
28 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 26