ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
29 มิถุนายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. ได้รับการจัดอันดับในสาขา All Sciences อันดับที่ 3 ของประเทศ โดย The CWTS Leiden Ranking 2022
25 มิถุนายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
LESSON LEARNED : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ l Digital University
SDGs:
4 6 7 9 11 17
6 มีนาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช. (FIN CMU) พัฒนานวัตกรรมอาหารไทย ก้าวไกลสู่สากล
SDGs:
1 9 12 17
7 มิถุนายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. สร้างถนนต้นแบบจากขยะพลาสติก สัญจรได้จริง ลดปัญหาพลาสติกที่ไม่สามารถ Recycle ได้
SDGs:
3 9 11 13 17
1 มิถุนายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Chiang Mai Journal of Science - LATEST ISSUE : Vol.49 No.3 (Special Issue II : May 2022)
31 พฤษภาคม 2565
คณะวิทยาศาสตร์
A policy framework for climate resilience in fisheries and aquaculture in Thailand
SDGs:
12 13 14
30 พฤษภาคม 2565
คณะสังคมศาสตร์
มช. ยกระดับสมุนไพรไทย มุ่งวิจัยยาป้องกันหลอดเลือดสมองตีบ
SDGs:
3 9
27 พฤษภาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เล่าเรื่องสถานการณ์การฉีดวัคซีน COVID – 19 ในจังหวัดเชียงใหม่
SDGs:
3
19 พฤษภาคม 2565
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

End of content

Now viewing : 1 of 21