Read more..

แนวปฏิบัติการเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด เข้าสู่ มช.
1 มิถุนายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวใหม่ เพื่อพัฒนาชาวนาและอุตสาหกรรมข้าวไทย
14 มิถุนายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

14 คอร์สออนไลน์ จาก มช. คอร์สฟรี ที่ใครๆ ก็เรียนได้
4 มิถุนายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. สร้างนักศึกษาสู่การเป็น “CMU Smart Students”
4 มิถุนายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

App "ก๋ำแปงเวียง"
3 มิถุนายน 2564
คณะสาธารณสุขศาสตร์

Read more..

CMU FOOD CENTER ศูนย์อาหารแนวใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เด็กมอ
1 มิถุนายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. คว้ามาตรฐานระบบการจัดการความรู้ ISO 30401: 2018 แห่งแรกของประเทศไทย
25 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศ มช. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฯ
23 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. นำคณาจารย์และบุคลากร กว่า 3,000 คน ฉีดวัคซีนโควิด-19 หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
22 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ขั้นตอนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1
21 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. พร้อมรับนักศึกษาที่จะเข้าพัก หอ 5 หญิง แล้ว ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย
17 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

บอกความในใจ ด้วยคำว่า "ขอบคุณ"
14 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
13 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 11