มช. พัฒนา“FoodPrompt” ช่วยสร้างมื้ออาหาร ตอบโจทย์ผู้ประสบปัญหาทุพโภชนาการอย่างครบวงจร
SDGs:
3 9
22 พฤษภาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
CAMT CMU ผ่านการประเมินคุณภาพระดับ EdPEx300
18 พฤษภาคม 2566
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มช. ติดอันดับโลกจำนวน 10 สาขาวิชามากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
27 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 28