Read more..

มช. ใจดีแจกซิม เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี 3 เดือน
12 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เรียนรู้หลากหลายไปกับ CMU Lifelong โอกาสทางการศึกษาที่ใครก็เรียนมช.ได้
15 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การชำระคืนเงินกองทุนช่วยเหลือบรรเทาฯ COVID-19
13 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. มุ่งสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ด้วยเมืองนวัตกรรมการแพทย์
5 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
29 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขับเคลื่อนทุกมิติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
28 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. สานต่อพระราชปณิธาน สร้างอาชีพเกษตรกร นำสยามทิวลิป ไม้ดอกไทย สู่ตลาดโลก
28 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เปิดอาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ Agro-Industry CMU Eco Packaging (AICEP)
28 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ข้อชี้แจงกรณีการเรียกเก็บค่าขึ้นทะเบียนปริญญา
25 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
23 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณาจารย์ นักวิจัย มช. รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564
15 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ยกระดับกระตุ้นการจ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
14 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 7