Read more..

มช. ร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19
16 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อลูกช้าง มช.
16 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาและบุคลากร ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อทราบผลตรวจเป็น ลบ
16 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

Hotline สายด่วน
12 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เตรียมอะไรบ้างถ้าต้องไป SDD5
12 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

แจ้งผลตรวจ COVID-19 เฉพาะผลตรวจ ไม่พบเชื้อ ทาง SMS
12 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สำหรับนักศึกษา/บุคคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สัมผัสเสี่ยงสูง
10 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
7 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

หยุดสงกรานต์เดินทางออกต่างจังหวัด กรุณากรอกข้อมูล
1 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. นำร่องใช้ “Digital Transcript” เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย
31 มีนาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศ การรับสมัครทุนปฏิบัติงานช่วยเหลือโควิด ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
30 มีนาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 10