Read more..

เชิญเที่ยวชมงาน เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี 2564
2 ธันวาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เปิด Timeline “CMU แจกซิมเพื่อการศึกษาแบบออนไลน์”
26 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช. ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
1 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มาดู U2T ดอยหล่อ สายเกษตร เรื่อง" จิ้งหรีด" ที่ตำบลดอยหล่อกัน
2 ธันวาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs)
1 ธันวาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศ มช. มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
19 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

U2T พื้นที่ตำบลดอยหล่อ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 15