Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านทุนการศึกษา
21 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านการเรียนการสอน
15 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

TLIC แนะแนวทางการ “จัดสอบออนไลน์”
10 เมษายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

32 ชั่วโมง กับการสร้างลมหายใจไร้หมอกควัน
3 พฤศจิกายน 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more..

NSP Central Laboratory ลดค่าบริการสูงสุด 60%
3 พฤศจิกายน 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more..

NIA จับมือ STeP เปิดตัวโครงการ “นิลมังกร” Thailand Inno-BIZ Champion Reginal Round
19 ตุลาคม 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more..

“Thailand Innobiz Champion” สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย
6 ตุลาคม 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more..

ปัจฉิมนิเทศ โครงการจ้างงานประชาชนฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ผลักดันหลักสูตรด้านดิจิทัล เตรียมป้อนบัณฑิตสู่ตลาดงาน ยุค New normal
22 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การกรอกข้อมูลขอคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
15 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ขยายเวลาแจกซิมการ์ด ฟรี เพื่อการศึกษาออนไลน์
9 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. มอบหน้ากากอนามัย MASK 4 ALL ป้องกัน COVID-19 ให้กับนักศึกษา
8 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เปิดโครงการทุนปฏิบัติงาน ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
2 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

CMU Daily Health Passport เฝ้าระวังสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร มช.
1 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 5