Supercritical Fluid Extraction For Innovative Food
SDGs:
3 4 9 14 15 17
18 พฤษภาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ Lanna Essence Workshop Season 2
SDGs:
3 4 14 15 17
6 พฤษภาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2565 (TED Youth Startup 2022) รอบที่ 2
SDGs:
4 8 9
3 พฤษภาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นที่สนับสนุนสตาร์ทอัพในโปรแกรม Basecamp24
SDGs:
8 9 10 12 15 17
3 พฤษภาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ Startup Thailand League CMU 2022
3 มีนาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2565
3 มีนาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมมประเทศไทย รอบภูมิภาค รุ่นที่2
3 มีนาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ Talent Mobility
23 กุมภาพันธ์ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Taiwan ICDF Scholarship ประจำปี 2565
18 กุมภาพันธ์ 2565
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
STeP นำทีม Smart Tech Lab คว้ารองแชมป์ R2M ครั้งที่ 9 รอบระดับประเทศ
SDGs:
17
15 กุมภาพันธ์ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุน S&SE ASIAN UN Ambassador Scholarship Program 2022
17 มกราคม 2565
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
การรับค่าธรรมเนียมให้บริการต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านระบบ QR Code
24 ธันวาคม 2564
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
มช. โชว์เหนือ คว้าแชมป์ระดับประเทศ Startup Thailand League 2021
15 ตุลาคม 2564
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

End of content

Now viewing : 1 of 8