คอนเสิร์ต Super Rush สนับสนุนกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์”
21 สิงหาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
วิศวฯ มช. ร่วมแถลงข่าว  CMU - Chiang Mai Marathon 2023
SDGs:
3
11 สิงหาคม 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เดินวิ่งมหากุศล MAHIDOL RUN'66 Super Mini Marathon & Family Run
1 พฤษภาคม 2566
คณะแพทยศาสตร์
ขอเชิญร่วมกิจกรรม NURSE CMU VIRTUAL RUN 2020: STAY STRONG TOGETHER
25 กันยายน 2563
คณะพยาบาลศาสตร์

End of content

Now viewing : 1 of 2