คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมโยคะ ภายใต้โครงการ 'สุขภาพดี มีความสุข กับศาสตร์แห่งโยคะ' เนื่องในวันโยคะสากล (International Day of Yoga) ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ (NOVEL)

21 มิถุนายน 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโยคะ ภายใต้โครงการ "สุขภาพดี มีความสุข กับศาสตร์แห่งโยคะ" เนื่องในวันโยคะสากล (International Day of Yoga) ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากครูฝึกโยคะมืออาชีพมานำฝึกให้กับครอบครัวสัตวแพทย์ มช. และผู้ที่สนใจมากกว่า 48 คน เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี พัฒนาและปรับความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจไปพร้อม ๆ กัน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ (NOVEL) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่