พิธีมอบอาคารวิจัยกัญชาทางการแพทย์
5 กรกฎาคม 2565
คณะเกษตรศาสตร์
กิจกรรม Vet Camp Series for Kids ครั้งที่ 3
5 กรกฎาคม 2565
คณะสัตวแพทยศาสตร์
พิธีเปิดอาคารวิจัยกัญชาทางการแพทย์
SDGs:
3 9 17
5 กรกฎาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
อบรม Entrepreneur mindset & Design thinking
4 กรกฎาคม 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564
3 กรกฎาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
1 กรกฎาคม 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ขึ้นดอยกอยเวียง ประจำปีการศึกษา 2565
30 มิถุนายน 2565
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ RAINBOW’s WORLS
SDGs:
5
30 มิถุนายน 2565
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

End of content

Now viewing : 1 of 64