ช้างเผือกโมเดล อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
SDGs:
1 8 10 11 12
27 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
CAMT ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
27 กุมภาพันธ์ 2567
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงผู้เข้าร่วมโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center)
SDGs:
11
24 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
โครงการ Study Trip Abroad ประจำปีการศึกษา 2566
23 กุมภาพันธ์ 2567
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
CAMT ร่วมต้อนรับนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าศึกษาดูงาน
22 กุมภาพันธ์ 2567
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
CAMT ร่วมให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่
22 กุมภาพันธ์ 2567
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

End of content

Now viewing : 1 of 165