Read more..

คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครงาน 7 อัตรา
20 พฤศจิกายน 2562
คณะวิทยาศาสตร์

Read more..

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งพนักงานช่าง
12 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

Read more..

HR transformation and Active recruitment
11 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป วุฒิ ม.3
16 ตุลาคม 2562
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

End of content

Now viewing : 1 of 5