มช. ร่วมพัฒนาผงจิ้งหรีด โปรตีนสูง พร้อมยกระดับสินค้าเกษตรไทย สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน
SDGs:
1 3 8 9 12 17
23 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Smart Start Idea by GSB Startup
SDGs:
8 9 17
23 กุมภาพันธ์ 2566
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มช.คิดค้น ‘Smart TTI’ฉลากอัจฉริยะสำหรับผลิตผลสด บ่งชี้คุณภาพสินค้าทางการเกษตร
SDGs:
3
30 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
The International Symposium on Sustainable Healthcare Innovation for Future Society
SDGs:
3 9 17
17 มกราคม 2566
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
STeP มัดรวมสิ่งสุดยอดที่เกิดขึ้นในปี 2022
SDGs:
9 17
5 มกราคม 2566
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

End of content

Now viewing : 1 of 16