Read more..

TLIC แนะแนวทางการ “จัดสอบออนไลน์”
10 เมษายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รวมบริการจาก ITSC สำหรับ ชาว มช.
7 มกราคม 2565
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more..

มช.จะยกเลิกบัญชี @elearning.cmu.ac.th ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
7 มกราคม 2565
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more..

CMU SMART CITY มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน
17 ธันวาคม 2564
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more..

มช. โชว์เหนือ คว้าแชมป์ระดับประเทศ Startup Thailand League 2021
15 ตุลาคม 2564
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more..

หารืองานวิจัยและการใช้สิทธิเทคโนโลยี
5 ตุลาคม 2564
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

End of content

Now viewing : 1 of 11