LESSON LEARNED : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ l Digital University
SDGs:
4 6 7 9 11 17
6 มีนาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมเสวนากรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองโยโกฮามา ตั้งเป้าสู่ Net zero 2050
SDGs:
7 11 13 17
25 สิงหาคม 2565
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหัศจรรย์ทุ่งฟางข้าว
SDGs:
7 9 11 12 17
25 สิงหาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การพัฒนาวัคซีนน้องหมูในประเทศไทย
SDGs:
1 8 10 11 12 17
24 สิงหาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
นอกจากจะผลิตน้ำผึ้งแล้ว ผึ้งยังทำประโยชน์อะไรให้แก่มนุษย์อีกนะ?
SDGs:
1 8 9 10 11 12 15 17
24 สิงหาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 15