Read more..

TLIC แนะแนวทางการ “จัดสอบออนไลน์”
10 เมษายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รับสมัครผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ ร่วมโครงการRD Facilities Boost up
18 มิถุนายน 2564
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more..

กิจกรรม VR (Virtual Reality) การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน
14 มิถุนายน 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

กิจกรรม EZ Studio การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบวิดิโอ
14 มิถุนายน 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

การแนะนำการใช้งาน ห้อง VDO Wall
14 มิถุนายน 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

ไอยราเสริมทัพกระทืบโควิด @รพ.จอมทอง
11 มิถุนายน 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more..

App "ก๋ำแปงเวียง"
3 มิถุนายน 2564
คณะสาธารณสุขศาสตร์

Read more..

Telemedicine ห่ า ง แต่ห่วง
6 พฤษภาคม 2564
คณะแพทยศาสตร์

Read more..

มช. พัฒนาแอปพลิเคชัน CMU SELF HEALTH CHECK CARE U
22 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. นำร่องใช้ “Digital Transcript” เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย
31 มีนาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เดินหน้าโครงการหอพักปลอดฝุ่นให้นักศึกษา สร้างอากาศสะอาด รับมือ PM 2.5
29 มีนาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. สร้างอากาศสะอาดให้ผู้ป่วยติดเตียงด้วย “มุ้งกรองฝุ่น PM2.5” แบบ DIY
29 มีนาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

แจ้งเหตุไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ด้วยแอปพลิเคชัน "ผ่อดีดี"
25 มีนาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. จับมือ หัวเว่ย ประกาศเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 5G แห่งแรกในอาเซียน
22 มีนาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 8