Read more..

การแจ้งเปิดให้เข้าใช้งานระบบ HR Portal
11 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

TLIC แนะแนวทางการ “จัดสอบออนไลน์”
10 เมษายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เปิดตัว Digital Mapping Exhibition แหล่งเรียนรู้แบบใหม่ด้านประวัติศาสตร์แห่งแรกของเชียงใหม่
19 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เดินหน้าสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสุขภาพ นำแพลตฟอร์ม CMU i-Health ดูแลบุคลากร
8 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. พัฒนาแอปพลิเคชั่น CM CHANA คัดกรอง COVID-19 ระลอกสอง
8 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ยกระดับ Transcript สู่ Digital เป็นแห่งแรกของไทย มิติใหม่ความก้าวหน้าของการศึกษา
5 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. หนุนพลังงานสะอาด เปิดตัวรถไฟฟ้ารูปแบบใหม่ มุ่งสู่เมืองต้นแบบอัจฉริยะ
2 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เตรียมตัวพบกับเส้นทางเดินรถไฟฟ้าแบบใหม่ เร็วๆนี้
1 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more..

7 เครื่องมือและแหล่งเรียนรู้ ที่พลาดไม่ได้ สำหรับอาจารย์ มช.
26 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรกับการพัฒนาที่ยั่งยืน Agro-CMU SGDs
21 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เปิดตัวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรุ่นใหม่ ใช้พลังงานสะอาด
6 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เปิดอาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ Agro-Industry CMU Eco Packaging (AICEP)
28 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. สร้างบทบาทใหม่ให้หมอฟันกับการเป็น Active Citizen
1 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. นำร่องใช้ระบบ Digital Transcript เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย
30 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. จับมือ หัวเว่ย ยกระดับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ร่วมผลักดัน 5G เพื่อการศึกษา
27 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

Microsoft Education Roadshow @CMU
25 พฤศจิกายน 2563
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more..

MED CMU Health Innovation Center
10 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. นำ VR เสริมประสิทธิภาพการศึกษา พลิกโฉมการเรียนรู้แห่งโลกเสมือนจริง
6 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ผุดนวัตกรรมหุ่นยนต์ห่อมะม่วง หนุนเกษตรกรรมยุคดิจิทัล ขับเคลื่อนด้วย AI
28 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

“กินในมอ” (KinNaiMor) แอปพลิเคชันเพื่อเด็กมช. มีโภชนาการสมดุลในยุคดิจิทัล
19 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

NIA จับมือ STeP เปิดตัวโครงการ “นิลมังกร” Thailand Inno-BIZ Champion Reginal Round
19 ตุลาคม 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more..

หุ่นยนต์ห่อมะม่วงระบบ AI
16 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตั้งต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด
9 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้นแบบถนนจากขยะพลาสติก
8 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 7