Read more..

มช. ผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-ฝุ่นพิษ PM 2.5 มอบบุคลากรทางการแพทย์
27 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คุณภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่
19 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

App CMU Health Tracking
2 เมษายน 2563
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

รู้จักกับแก๊ส CBG
20 มีนาคม 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

Read more..

มช. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเน้นออนไลน์ สู้ COVID-19 และ PM 2.5
19 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เชิญร่วมอบรมแนวทางการสอน online สำหรับอาจารย์ มช. ในวันที่ 19 มี.ค. 63
19 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เครื่องมือทำงานออนไลน์ ที่จะทำให้เราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
18 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. รวบรวมเครื่องมือ สื่อ เพื่อการจัดการสอน Online
18 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. พัฒนา Application พยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้า
5 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ติดอันดับโลกจำนวน 9 สาขา ของ QS World University Rankings by Subject 2020
4 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. เปิดตัว เครื่องวัดสัญญาณชีพ CMUgency
17 มกราคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ทีมวิจัย A.I. มช. รับรางวัลระดับนานาชาติจากงานวิจัยการระบุตัวบุคคลด้วยภาพใบหู
15 มกราคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ITSC เปิดพื้นที่ใหม่ เพื่อบันทึกสื่อการสอน สำหรับอาจารย์ มช.
27 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 3