Read more..

ว่าที่นายช่างช้างเหล็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
2 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

CMU – HBNU International Capstone 2019 เรียนรู้แบบใหม่ ไม่อยู่แค่ในห้องเรียน
16 เมษายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

บุคลากร มช. รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
16 เมษายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ปัญญาประดิษฐ์พิชิตไฟป่า
11 เมษายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ผลงานวิจัยอาจารย์ AccBA ได้รับการเสนอผลงาน SEC Capital Market Symposium 2019
18 กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นศ.รัฐศาสตร์ฯ ชนะเลิศ โครงการสิงห์ไพรวิชาการ
18 กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

AccBA เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย Digital Marketing โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 13
13 กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษา AccBA รับรางวัลหัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี”
13 กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 7