Read more..

อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน มช. ได้รับการเสนอชื่อเพื่อชิงรางวัล WiT Wonder Woman 2022
11 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
5 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 19