โครงการฝึกการอบรม SDGs Workshop : Future Proofing Your Organization
SDGs:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 พฤษภาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนด้านงานวิจัย : มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ วิทยาเขต Baoshan
SDGs:
3 7 9 12 13 17
1 มีนาคม 2566
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง
SDGs:
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17
24 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
MoU CMU ร่วมกับ TGO และอุตสาหกรรม 8 แห่งใน EEC
SDGs:
7 9 12 13 17
24 กุมภาพันธ์ 2566
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต้นแบบห้องเรียนสถาปัตย์ มช. ลดร้อน ลดฝุ่น สร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
SDGs:
3 7 11
15 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 4