ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
SDGs:
3 6 7 9 11 12 13 15 17
19 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กนอ. -มช. ผนึกกำลัง พัฒนา คิดค้น ต่อยอดนวัตกรรมรับกระแสโลกใหม่
SDGs:
7 9 17
9 ธันวาคม 2565
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยการกำหนดราคาคาร์บอน (Carbon pricing)
SDGs:
7 9 13 17
7 ธันวาคม 2565
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รอง ผอ. STRI ร่วมเป็นวิทยากรงาน Gas Grows Zerotopia ของ บมจ.ปตท.
SDGs:
7 9 17
28 พฤศจิกายน 2565
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ SCMC และ EDRI CMU
SDGs:
3 6 7 9 11 12 13 15 17
17 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ “The International Network for Sensor and Timing Applications in Quantum Technologies (INSTA-QT) Workshop”
SDGs:
1 2 3 4 6 7 9 11 12 13 14 15 17
22 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมที่พักปี 2565
SDGs:
3 6 7 9 11 12 13 17
22 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 3