Read more..

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 55 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
24 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ช่องทางลงทะเบียนและประเมินสุขภาพเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย 2563
17 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563
23 พฤศจิกายน 2563
สำนักทะเบียนและประมวลผล

Read more..

แพ้ยา…อันตรายถึงชีวิต
23 พฤศจิกายน 2563
คณะแพทยศาสตร์

Read more..

รองอธิการดี มช. รับรางวัล The AsiaEngage Recognition Award 2020 จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย
18 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เชิญร่วมงาน MaCMU Fair: Care for Community 2020
17 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สัมมนาอาเซียนออนไลน์ ในหัวข้อ "ความมั่นคงของมนุษย์ในอาเซียน"
17 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

"ปฏิทินล้านนา 2564 มื้อจั๋นวันดี"
16 พฤศจิกายน 2563
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

Read more..

ตารางสอบปลายภาค
13 พฤศจิกายน 2563
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.เชิญร่วมงาน Engineering Career Day 2020
11 พฤศจิกายน 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more..

กิจกรรม“วันสานสัมพันธ์ สว.มช. ครั้งที่ 2 ปี 2563”
10 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 43