Read more..

กิจกรรม “เปิดบ้าน NSP แนะนำพื้นที่นวัตกรรมสร้างสรรค์แบบ Total Innovation Solutions”
20 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภูมิทัศน์โดยรอบ
20 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางเยือนและลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Jawaharlal Nehru University
20 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางเยือนและลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Jesus and Mary College, University of Delhi
19 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางเยือน Indian Council for Cultural Relations (ICCR) สาธารณรัฐอินเดีย
19 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐอินเดีย
18 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. มุ่งเป็นต้นแบบด้านอาหารปลอดภัย นำนวัตกรรมการวิจัยขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพและผู้สูงอายุ
15 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเงินบริจาค ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53
11 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562
11 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota จัดประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019
11 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. อันดับที่ 3 ของประเทศ จากการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก
6 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ร่วมนำพลังจิตอาสากว่า 100 ชีวิต สร้างแนวกันไฟ อุทยานแห่งชาติฯ น้ำตกแม่สา
5 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ปลูกต้นซากุระสัญลักษณ์การก่อตั้งสมาคมมิตรภาพจังหวัดยามากาตะ – ไทย
5 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักวิจัย มช. ได้รับ 6 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562
4 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ทำความรู้จักกับฝุ่นพีเอ็ม 2.5 และวิกฤตหมอกควันในภาคเหนือ
1 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 4