Read more..

มช. เร่งช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
28 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-ฝุ่นพิษ PM 2.5 มอบบุคลากรทางการแพทย์
27 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

CMU Mobile Application พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ระบุ Clean Room ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คุณภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่
19 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

Green Nimman CMU Residence ให้บริการห้องพักฟรี! แก่บุคลากรทางการแพทย์
3 เมษายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ช่องทางการติดต่อ One Stop Service สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 เมษายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา พ.ศ. 2563 ฉบับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
3 เมษายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

App CMU Health Tracking
2 เมษายน 2563
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

End of content

Now viewing : 1 of 22