มช. รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา 13-22 กุมภาพันธ์นี้
SDGs:
4
13 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ได้เวลาแล้ว!!! ในช่วงสถานการณ์หมอกควัน ถึงเวลา สวมใส่หน้ากากที่ถูกต้อง ป้องกันฝุ่น PM2.5
SDGs:
13
28 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวไทย” คนที่ 55 ประจำปี 2567
27 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงผู้เข้าร่วมโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center)
SDGs:
11
24 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
เด็ก ANIMATION CAMT สุดเจ๋ง ! ได้รับรางวัลการประกวดหนังสั้น Young Filmmaker Award
23 กุมภาพันธ์ 2567
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มช. พัฒนาการผลิตอาหารสัตว์ โดยใช้ “แมลงทหารเสือ” แหล่งโปรตีนอนาคต
SDGs:
9 11 17
23 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กินอย่างไร? ชะลอวัยไม่ให้แก่
SDGs:
3
23 กุมภาพันธ์ 2567
คณะแพทยศาสตร์

End of content

Now viewing : 1 of 188