มาดื่มนมกันเถอะ 1 มิ.ย. วันดื่มนมโลก
2 มิถุนายน 2566
คณะแพทยศาสตร์
บทบาทสัตวแพทย์กับ “บ้านก้อ Sandbox”
SDGs:
1 2 3 8 10 11 12 15 17
2 มิถุนายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
9 มิ.ย. 2566 งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 34 ปี สำนักบริการวิชาการ มช.
2 มิถุนายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2566
1 มิถุนายน 2566
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ศิษย์เก่า CAMT รับรางวัล KBTG Outstanding Performer Award
31 พฤษภาคม 2566
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
รับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสหพันธรัฐรัสเซีย
30 พฤษภาคม 2566
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

End of content

Now viewing : 1 of 161