Read more..

พิธีเปิด“ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Indian Studies Center Chiang Mai University: ISCCMU)”
24 เมษายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ขอเชิญร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และอาจารย์อาวุโส มช. ศุกร์ 26 เม.ย.นี้
23 เมษายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. บูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิ และภูมิทัศน์โดยรอบ
22 เมษายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ส่งมอบอากาศดีให้ชาว อ.เวียงแหง
17 เมษายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

13 เม.ย.นี้ มช. อัญเชิญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
11 เมษายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ชวนคลิก เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยทีมวิจัยมหาวิทยาลัยชียงใหม่
9 เมษายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. จัด Safe Zone ช่วงวิกฤตหมอกควัน
5 เมษายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ยาแก้ไอปลอดภัยถ้าใช้ถูกวิธี
4 เมษายน 2562
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Read more..

กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา มช. ปีการศึกษา 2562
3 เมษายน 2562
สำนักทะเบียนและประมวลผล

Read more..

มช. เลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบเดิม เริ่มปีการศึกษา 2563
29 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 6