เชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022”
1 กรกฎาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีมอบอาคารวิจัยกัญชาทางการแพทย์
5 กรกฎาคม 2565
คณะเกษตรศาสตร์
พิธีเปิดอาคารวิจัยกัญชาทางการแพทย์
SDGs:
3 9 17
5 กรกฎาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565
4 กรกฎาคม 2565
สำนักทะเบียนและประมวลผล
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564
3 กรกฎาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ริดสีดวงทวาร รักษาได้ ไม่เจ็บ
1 กรกฎาคม 2565
คณะแพทยศาสตร์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ RAINBOW’s WORLS
SDGs:
5
30 มิถุนายน 2565
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เข้ารับรางวัล AIC Award 2022
30 มิถุนายน 2565
คณะเกษตรศาสตร์

End of content

Now viewing : 1 of 118