Read more..

มช. ร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19
16 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประตูไผ่ล้อม จะเริ่มใช้ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ ในวันที่ 1 เมษายน 2564
23 มีนาคม 2564
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more..

CMU Mind will be with you
18 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

แจ้งผลตรวจ COVID-19 เฉพาะผลตรวจ ไม่พบเชื้อ ทาง SMS
12 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 60