Read more..

ผลประกวดภาพถ่าย “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนร่วม”
11 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ITSC ขออภัยในความไม่สะดวก แจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net
9 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เชิญร่วมสัมมนา Smart Building with NBloTs: Save World Save energy
9 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

4 สมุนไพรไทย บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงาน
8 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มช. ได้รับรางวัล Exemplary Award
8 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่ทำกินในเขตอุทยานฯ ให้ "คน" อยู่กับ "ป่า" อย่างยั่งยืน
5 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย จากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings 2021
3 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

Health Today: ขอเชิญบุคลากร มช. ร่วมกิจกรรม "ออก...ให้ถูกท่าสวยได้ตามวัย"
3 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 35