Read more..

มช. เจ้าภาพประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
10 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันดับ 3 ของประเทศ จากการจัดอันดับของ QS Asia University Rankings 2020
7 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ได้รับรางวัล “Innovative Design Award”
6 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการ PH FON CMU Walking together
2 ธันวาคม 2562
คณะพยาบาลศาสตร์

Read more..

ITSC เปิดพื้นที่ใหม่ เพื่อบันทึกสื่อการสอน สำหรับอาจารย์ มช.
27 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2563
15 พฤศจิกายน 2562
กองวิเทศสัมพันธ์

Read more..

มช. เปิดตัวข้าวสายพันธุ์ใหม่ ผลสำเร็จเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำช่วยเกษตรกร
15 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0
15 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

AIS Playground @CMU Learning Space
15 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาวิศวฯ มช. รับ 2 รางวัล จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ Tri-U ครั้งที่ 26
12 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 13