Read more..

มช. นำนวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญา สู่ยุทธศาสตร์เชิงรุก “ล้านนาสร้างสรรค์”
14 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

IPv6 Award 2018
11 มิถุนายน 2562
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more..

มช. เผยความคืบหน้าโมเดลชุมชนต้นแบบสังคมแห่งสุขภาพ 3 ด้าน อาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
10 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันโยคะสากล ครั้งที่ 5
10 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) จากสถาบัน BSI
6 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้าน เดินหน้าพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 38 “ขุนเลเกมส์”
25 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย
22 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 7