พิธีมอบเสื้อสูทผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
SDGs:
17
25 มิถุนายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
อาจารย์พยาบาล มช. ร่วมการประชุม 10th SEANERN Meeting 2024
SDGs:
17
21 มิถุนายน 2567
คณะพยาบาลศาสตร์
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
SDGs:
17
21 มิถุนายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เปิดตัวโครงการ INNO4Toursim- National Project Launch Event
SDGs:
8 17
21 มิถุนายน 2567
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มช. และ Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
SDGs:
17
18 มิถุนายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา
SDGs:
17
17 มิถุนายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมการทำงานที่ดีด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
SDGs:
17
17 มิถุนายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการ The Dorms Carnival สัมผัสสีสัน เทศกาลเด็กหอ ตอน The Dorm Dweller of Dhamma ทำบุญหอพักนักศึกษา 2567
SDGs:
3 17
15 มิถุนายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Florida International University (FIU) ประเทศสหรัฐอเมริกา
SDGs:
17
14 มิถุนายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 67