มช. ลงนามร่วม Ming Chi University of Technology, Taiwan พัฒนาวิชาการและงานวิจัย
SDGs:
17
24 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก California State Polytechnic University, Pomona, USA
SDGs:
17
24 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมงานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 33 ครบรอบปีที่ 105
SDGs:
17
22 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย
SDGs:
17
22 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
SDGs:
3 17
21 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมพิธีเปิดงาน The Opening Ceremony of 2023 Lancang-Mekong
SDGs:
17
21 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เชิญเข้าร่วมโครงการ IRD Cap Building
SDGs:
17
20 มีนาคม 2566
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต้อนรับผู้บริหารจาก I-Shou University, Taiwan
SDGs:
17
20 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก California State Polytechnic University, Pomona, USA
SDGs:
17
20 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. จับมือ NLU สานสัมพันธ์สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ เวียดนาม
SDGs:
17
20 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การเสวนาและนิทรรศการ “เปิงใจ เก่าใหม่ สล่าศิลป์ล้านนา”
SDGs:
3 8 9 12 17
19 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Oita University ประเทศญี่ปุ่น
SDGs:
3 9 17
17 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับผู้บริหารจาก National Taiwan Normal University
SDGs:
17
17 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 27