โครงการฝึกการอบรม SDGs Workshop : Future Proofing Your Organization
SDGs:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 พฤษภาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช.เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางการเมือง กับการเลือกตั้ง 2566 ในโค้งสุดท้าย
SDGs:
16
24 เมษายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Click Law Podcasts
SDGs:
16
20 มีนาคม 2566
คณะนิติศาสตร์
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65
SDGs:
3 8 9 11 16 17
24 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ใช้ระบบ CMU VOTE ผ่าน CMU MOBILE APPICATION
SDGs:
16 17
9 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
GENDER TALK #2 2023
SDGs:
4 5 10 16
1 กุมภาพันธ์ 2566
คณะสังคมศาสตร์
Community Formation and Development of Monastic Rules by Thai Mae Chis
SDGs:
4 11 16 17
5 มกราคม 2566
คณะสังคมศาสตร์
ให้การต้อนรับคณะทำงานจิตอาสาทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์
SDGs:
1 2 3 10 16 17
22 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมวิชาการนานาชาติ "Cultivating the Humanities and Social Sciences and Supporting Under-represented Scholars of Asia"
SDGs:
1 2 3 5 9 10 11 12 16 17
8 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กิจกรรม Global Citizenship Forum 2022
SDGs:
1 2 3 10 11 16 17
7 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับผู้บริหารจาก IDRC Regional Office for Asia, New Delhi India
SDGs:
11 16 17
18 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 3