ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
SDGs:
3 17
21 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การเสวนาและนิทรรศการ “เปิงใจ เก่าใหม่ สล่าศิลป์ล้านนา”
SDGs:
3 8 9 12 17
19 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Oita University ประเทศญี่ปุ่น
SDGs:
3 9 17
17 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Global Campuses Foundation , USA
SDGs:
3 9 17
17 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับผู้บริหารจาก Global Campuses Foundation , USA
SDGs:
3 10 17
16 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการ The 18th Neurologic and Cardiac Electrophysiology Symposium (NCES)
SDGs:
3 12 17
10 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีเปิดนิทรรศการ “Printmaking Workshop and Art Exchange 2023”
SDGs:
3 17
8 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก East China Normal University, P.R. China
SDGs:
3 9 17
7 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนด้านงานวิจัย : มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ วิทยาเขต Baoshan
SDGs:
3 7 9 12 13 17
1 มีนาคม 2566
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

End of content

Now viewing : 1 of 16