รับมอบทุนการศึกษาจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SDGs:
1 2 3 17
28 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีเปิดศูนย์สุขภาพพร้อมกาดฝรั่ง-หางดง
SDGs:
3 11 17
28 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 2/2566
SDGs:
1 2 3 10 17
24 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงงานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 Mahidol Project 2023
SDGs:
3 17
23 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
SDGs:
1 2 3 4 10 17
20 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กิจกรรมเดิน-วิ่งมหากุศล มหิดล 66
SDGs:
3 17
17 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Amplified fragment length polymorphism for identification of Habenaria and Pecteilis
SDGs:
1 2 3 12
14 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 23