ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
SDGs:
3 7 9 11 12 13 15 17
23 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ระวังโรคที่มากับหน้าร้อน
SDGs:
3
22 เมษายน 2567
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มเซ็นทรัลมอบเงินสนับสนุนสร้างห้องปลอดฝุ่น
SDGs:
3 7 9 11 13 17
20 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
วันพาร์กินสันโลก (WORLD PARKINSON’S DISEASE DAY)
SDGs:
3
11 เมษายน 2567
คณะแพทยศาสตร์
พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร Creative Lanna Selected (Knowledge Center)
SDGs:
3 9 11 17
4 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
24 มีนาคม วันวัณโรคโลก
SDGs:
3
25 มีนาคม 2567
คณะแพทยศาสตร์
อากาศร้อนและมลพิษฝุ่นควัน
SDGs:
3
25 มีนาคม 2567
คณะแพทยศาสตร์
มอเตอร์ไซค์ แจ้งภัยฝุ่น DustBoy E-motorbike
SDGs:
3 9 13 17
25 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 31