LESSON LEARNED : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ l Digital University
SDGs:
4 6 7 9 11 17
6 มีนาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
SDGs:
11
25 พฤษภาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. จับมือ บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีด้านฐานรากรถไฟ
SDGs:
8 9 11 17
19 พฤษภาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีปิดและมอบรางวัลในการแข่งขัน ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4
SDGs:
13 พฤษภาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับทูตพาณิชย์และการลงทุนอาวุโสออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคณะ
SDGs:
3 9 11 17
12 พฤษภาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่
SDGs:
11 17
6 พฤษภาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำฐานข้อมูลสล่าสร้างสถาปัตยกรรมล้านนา
SDGs:
11
6 พฤษภาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช.ร่วมติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเชียงใหม่
SDGs:
3 6 11 17
29 เมษายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน Entaneer CMU Metaverse contest
SDGs:
4 11
24 เมษายน 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ
SDGs:
9 11 17
21 เมษายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 3