ถ้าอยากกำจัดฟางข้าว แบบไม่ต้องเผา แถมยังได้เงินอีกด้วย เราจะทำอย่างไร
SDGs:
1 8 9 10 11 17
11 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
‘ก่ำเจ้า มช.107’ ข้าวพันธุ์ใหม่ ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง
SDGs:
1 2 8 10 11 12 17
11 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Lanna Rice Research Center ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ภายใต้โครงการ Mae Hia Smart BCG Model
SDGs:
1 2 8 9 11 12 17
11 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับครัวดำหัวปี๋ใหม่เมือง
SDGs:
11
11 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2567 (ตรงกับวันที่ 13 - 16 เมษายน 2567)
SDGs:
11
10 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร Creative Lanna Selected (Knowledge Center)
SDGs:
3 9 11 17
4 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ฮ่วมใจ๋ เเต่งหย้องคัวเมือง ตลอดเดือนเมษายนี้
SDGs:
11
2 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมมอบอุปกรณ์ "ช้างไฟ" จำนวน 128 เครื่อง แก่จังหวัดเชียงใหม่
SDGs:
11 13 17
29 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ประชุมสัมมนา “พลังมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Campus)
SDGs:
7 11 17
28 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
CAMT ร่วม MOU คณะเกษตรศาสตร์ มช. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยูนนาน
SDGs:
8 11 12 17
28 มีนาคม 2567
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

End of content

Now viewing : 1 of 20