การรับสมัครปริญญาตรี


การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้จาก คลิกที่นี่