วิจัย นวัตกรรม และผลงานเด่น

ข่าวรอบรั้วมช.

สารแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ จากอธิการบดี มช.
17 มิถุนายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ย้ำเตือนกันอีกครั้ง! 1 กรกฎาคม 2567 จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับบริ...
14 มิถุนายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช.จะดำเนินการปรับลดขนาดพื้นที่ OneDrive ภายใต้ CMU Account ...
29 พฤษภาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โปรดระวัง ! เตือนภัยมิจฉาชีพ มช.ไม่มีนโยบายติดต่อไปยังข้าราช...
20 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
5 ก.ค. 2567 นี้ ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้...
25 มิถุนายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
นักศึกษา มช. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมว...
25 มิถุนายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วารสาร

“มช.วันนี้” ฉบับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ และต้อนรับเปิดเทอม ...
14 มิถุนายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.01/2566
20 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 - 2566
2 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วีดิทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม

โดยดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ที่ยึดหลักสานต่อเรื่องเดิม ริเริ่มเรื่องใหม่ สร้างเสริมความไว้ใจ ระวังภัยทุกฝีก้าว ส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม การบูรณาการงานจากส่วนงานต่าง ๆ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs