ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

แกลลอรี่