ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
PRI
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
18/7/2562 10:24:06
PRI
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
18/7/2562 10:23:51
PLN
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบประชุมทางไกล (Teleconference) จำนวน 1 ระบบ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะทันตแพทยศาสตร์
18/7/2562 9:47:18
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (เวชภัณฑ์) สายสำหรับให้ออกซิเจนคนไข้ทางจมูกสำหรับผู้ใหญ่ (Adult Oxygen Nasal Canular)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
18/7/2562 8:13:58
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสด (เคลื่อนที่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
15/7/2562 18:05:33
PLN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานจ้างขุดวางท่อระบบสื่อสารลอดถนนภายในมหาวิทยาลัย)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
15/7/2562 18:04:34
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มสูบน้ำหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
15/7/2562 18:04:27
WIN
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครุภัณฑ์ชั้นวางของห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมบันไดเข็นติดล้อ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์
15/7/2562 16:45:43
WIN
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (Lab) ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์
15/7/2562 16:40:29
ANN
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
15/7/2562 16:26:52
WIN
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาขั้นต้นเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
15/7/2562 15:57:17
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 14 โครงการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
15/7/2562 10:03:25
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
15/7/2562 0:51:23
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
15/7/2562 0:51:18
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
15/7/2562 0:51:14
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
15/7/2562 0:51:10
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
15/7/2562 0:51:06
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
15/7/2562 0:51:02
WIN
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบแอร์รถบัสฮีโน่ หมายเลขททะเบียน 40-0556 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์
12/7/2562 17:35:06
PLN
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่องร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
12/7/2562 15:31:00
PRI
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกาศราคากลาง เรื่องประกวดราคางานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
12/7/2562 15:27:56
PRI
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศราคากลาง เรื่อง งานจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและครุภัณฑ์สำนักงานภายในห้องเรียน อาคารเรียน ๖ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะบริหารธุรกิจ
12/7/2562 13:51:21
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคาร 5 คณะเภสัชศาสตร์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเภสัชศาสตร์
12/7/2562 13:39:11
PRI
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดำเนินการจัดงาน Northern Business Matching โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
12/7/2562 11:29:16
WIN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มลมแบบสกรู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
12/7/2562 10:25:54
AWP
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (ประจำเดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
12/7/2562 8:54:39
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
11/7/2562 17:52:23
TOR
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ชุด
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
11/7/2562 17:42:49
PRI
ประกาศราคากลาง เรื่องงานจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ชุด
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
11/7/2562 17:25:44
WIN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถอุทยานการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
11/7/2562 17:16:40
Now viewing : 1 of 408