ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 9 ชุด พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
24/1/2563 18:13:32
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานจัดงาน ตกแต่งสถานที่ และระบบแสง สี เสียง งานเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
24/1/2563 17:42:13
ANN
ชี้แจงรายละเอียดข้อซักถาม โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
24/1/2563 17:42:06
WIN
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
24/1/2563 17:28:59
WIN
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูพื้นบล็อคคอนกรีตและพื้นผิวทาง ค.ส.ล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสัตวแพทยศาสตร์
24/1/2563 16:38:16
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานจัดซื้อสลิงลิฟต์โดยสารและอะไหล่พร้อมติดตั้งโอยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
24/1/2563 16:20:02
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งเวทีพลับพลาที่ประทับ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
24/1/2563 16:19:37
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกและประตูศูนย์บริการ CNC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
24/1/2563 15:32:47
PLN
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
บัณฑิตวิทยาลัย
24/1/2563 15:11:33
TOR
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาเมทัลชีทคลุมหลังคาเดิม คณะรัฐศาสตร์ฯ
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
24/1/2563 13:58:14
PRI
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาเมทัลชีทคลุมหลังคาเดิม คณะรัฐศาสตร์ฯ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
24/1/2563 13:58:08
PLN
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะวิทยาศาสตร์
24/1/2563 13:41:19
ANN
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศในอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 จำนวน 73 เครื่อง พร้อมกรงเหล็กสำหรับล็อคและระบบสายไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักทะเบียนและประมวลผล
24/1/2563 13:25:55
ANN
ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงห้องมาตรฐานห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะทันตแพทยศาสตร์
24/1/2563 9:51:57
AUC
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 378 รายการ
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะทันตแพทยศาสตร์
24/1/2563 9:37:35
PRI
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลางจัดซื่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะวิทยาศาสตร์
24/1/2563 9:36:33
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
24/1/2563 8:10:29
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/1/2563 8:10:23
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/1/2563 8:10:16
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/1/2563 8:10:12
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/1/2563 8:10:07
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/1/2563 8:10:03
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/1/2563 8:09:58
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/1/2563 8:09:52
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เวชภัณฑ์) กลุ่ม CVS 4 จำนวน 5 โครงการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
24/1/2563 8:09:38
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เวชภัณฑ์) กลุ่ม CVS 5 จำนวน 8 โครงการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
24/1/2563 8:09:35
TOR
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงาน ช่วงที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) ปรับปรุงร่างฯ ครั้งที่ 1
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
23/1/2563 16:46:01
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยโดยใช้แผ่นไฮโดรเจลยึดติดผิวหนัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
23/1/2563 16:43:10
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
23/1/2563 16:43:04
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
23/1/2563 15:46:01
Now viewing : 1 of 551